Het B.M.P. is een vrij jong stamboek dat van start ging op 7 juli 1994 onder de naam "Belgisch Mini Paarden Registratie Stamboek", afgekort B.M.P.R.S. Later is deze naam veranderd in "Het Belgisch Stamboek voor het Miniatuurpaard": B.M.P.
Het B.M.P. is erkend door het Ministerie van Middenstand en Landbouw in 2001.


Het doel van deze v.z.w. is een miniatuurpaard te fokken d.m.v. kruisingen, met het streven naar een zo klein mogelijk "perfect" paard met de algemene indruk van symmetrie, behendigheid en alertheid. De paarden worden toegelaten zolang ze de schofthoogte van 106 cm niet overschrijden ( ze worden onderverdeeld volgens grootte: sectie A is tot max. 86,5 cm, sectie B tot max. 106 cm.
Alle kleuren zijn toegelaten, zowel effen, bont als appaloosa.


Iedere fokker of eigenaar van zulke paardjes heeft dus de mogelijkheid om lid te worden van het B.M.P.

Meer en meer mensen ontdekken deze fantastische paardjes en gaan ze houden als huisdier, fokdier of als showdier. Als fokker kan je, naargelang je mogelijkheden, beslissen om met het beste materiaal dat er wereldwijd te vinden is van start te gaan of eerder gebruik te maken van de paardjes die je ter beschikking hebt. Wees er wel steeds van bewust dat het de bedoeling is om te verbeteren en niet zomaar te vermeerderen.
Miniatuurpaardjes zijn bovendien ook geschikt om aangespannen te worden, voor jumping en door jonge kinderen kunnen ze ook bereden worden, alhoewel het grote deel van onze leden het meeste genoegen ondervindt in het fokken en showen van deze paardjes.

Het B.M.P. organiseert jaarlijks een hengsten- en een merriekeuring, daarnaast is er ook de mogelijkheid om deel te nemen aan verschillende shows en evenementen. Als lid ontvangt men ook vier maal per jaar het ledentijdschriftje waarin men o.a. data en uitslagen met betrekking tot dergelijke shows en evenementen terug kan vinden.

 

Voor mensen die een miniatuurpaardje te koop hebben is er nu een mogelijkheid om dit via de site aan te bieden   

 

 Lijst met BMP goedgekeurde hengsten. Via deze link bekomt u de lijst met de door BMP goedgekeurde hengsten:
deel I :van 1995 tot en met 1999

deel II:van 2000 tot en met 2009
deel III: van 2010 tot en met heden

 

Lijst voor de dekkingen van de tweejarige hengsten